Para cando a terceira idade?

No mundo da atención á diversidade entran numerosos eidos sobre os que todos temos opinión e posición (mellor ou peor, enriquecido ou sinxelo de máis). Pero o caso é que, dentro dos diversos colectivos preferentes para os que se deben tomar medidas específicas de atención, e tamén atención educativa, así como os colectivos que tamén demandan actuacións específicas para superar a fenda dixital por mor da accesibilidade, é o conxunto

Ler máis

Diversidad funcional

[D] La educación, siempre que se entienda como un proceso mucho más amplio que la simple instrucción en las asignaturas que componen el diseño curricular de las etapas de la formación, es el cimiento fundamental en el que se sustenta cualquier movimiento de liberación; es la base para que el entorno en el que vivimos sea acogedor, respetuoso y facilitador del desarrollo de las personas, con y sin diversidad funcional*.

Ler máis

Directiva Europea de Non Discriminación

[D] O 23 de xaneiro o Foro Europeo da Discapacidade lanzou unha campaña para a obtención de 1 millón de firmas, coa finalidade de que a Comisión Europea culmine cunha Directiva de Non Discriminación que afectará a 50 millóns de subcidadáns(as) con diversidade funcional en tódolos ámbitos da cidadanía. E xa sabedes que unha directiva europea é de obrigado cumprimento para os membros da UE. Pódese asinar visitando a páxina

Ler máis

Las ayudas técnicas como derecho

[D] Cinco reflexiones sobre una herramienta para mejorar la eficiencia y la calidad del Sistema Para la Autonomía en el proceso de desarrollo autonómico Foro de Vida Independiente – Enero 2007 1. Una herramienta imprescindible para los Derechos Humanos El papel fundamental de la asistencia tecnológica (ayudas técnicas, adaptación y control del entorno, nuevas tecnologías de la información y comunicación, supresión de barreras arquitectónicas, etc) para prevenir y mitigar situaciones

Ler máis

25 aniversario da LISMI

[D] O Congreso dos Diputados ven de acoller unhas xornadas para conmemorar istes 25 anos da lei que se ben supuxo o primeiro esforzo pola non discriminación, integración escolar, igualdade de oportunidades, prestacións económicas, accesibilidade (lexislación), etc. das mulleres e homes con algunha discapacidade, en moitos ámbitos semella que os 25 anos non chegaron para moito. Coido que aínda queda un longo camiño…

Cita: ¿Non todo é traballo? ¿Ou si?

[D] O Traballo é ego e, como tal, sempre quere máis. Non dubidará en comerche a vida, as túas relacións sociais, o teu corpo, a túa alma, o teu tempo. Engañarache facéndote crer que, porque traballas moito, todos te admirarán, triunfas na vida e vales máis. Mentira. Quererse non, é matarse a currar, e nada máis.” Mercé Molist dixit. Nota: Non andarás a ler esta bitácora por traballo? ¿Ou si?

Moscas a Canonazos

[D] Debo comezar dicindo que non falo en representación de TADEGa senón que expreso a miña opinión persoal. Ao ler as noticias sobre a educación e as novas tecnoloxías destes días, especialmente a raíz da recente publicación por parte do Consello Escolar de Galicia do “Informe sobre o estado e a situación do sistema educativo en Galicia. CURSOS 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005” levo as mans á cabeza alporizado polos datos

Ler máis

Ante todo pulcritude…

<—inicio do documento—> 😉 [D] O tema das ferramentas web ten o seu aquel… a verdade, a primeira vista, o deseño dunha ferramenta ou páxina é o que máis impacta pero o importate está na porta traseira, no backdoor, os códigos, as linguaxes de programación. Ajax, php, css, html, asp, cgi, xml, swf, java… Familias é familias deles que dependendo do seu bo uso a ferramenta optimizarase en operatividade e

Ler máis

Un pueblo entero

Dice un proverbio africano que para educar a un niño se necesita un pueblo entero… Pues bien, la escuela, según esto, solo es un parche en la gigantesca rueda de la Educación… Cuando veníamos hacia aquí, tarde, a toda velocidad, sin encontrar aparcamiento… con las prisas yo me bajé a cuidar de una plaza que quedaba libre porque mi compañera, que conducía, no quiso interrumpir el tráfico y prefirió dar

Ler máis

A polémica está servida

[D] Recentemente un correo electrónico anda a circular por algúns centros docentes denunciando unha situación que, os asinantes, consideran inxusta. Aínda que non moi ben redactado, o texto di exactamente o seguinte: Calidade educativa? Segundo a LOE a Administración Educativa disporá de profesionais cualificados para a atención ao alumnado con necesidades específicas. Até o momento tiñan que demostrar os seus coñecementos a través de cursos de habilitación ou probas de

Ler máis