Esfera do logotipo de TADEGa.

Política de autoría

Que entendemos por autoría e como se xestiona

Todo o material que en TADEGa se comparte e que non fose elaborado por nós, é material que se obtivo de xeito lícito, gratuíto e desinteresado. Asemade, nós o compartimos do mesmo xeito.

Por outra banda o resto do material, polo tanto o elaborado por xentes de TADEGa, compártese baixo as mesmas condicións.

Aínda que contamos coa autorización tácita dos seus respectivos propietarios para un uso non lucrativo, se tiveramos noticia de que algún deles non o autorizase, o retiraiamos de inmediato.

O noso afán non lucrativo, non é outro que, o de que as persoas educadoras inmersas nas situacións da atención á diversidade, podan ver, entender, usar e sacarlle proveito ao que aquí solidariamente compartimos.