Inscribirse no V Congreso TADEGa 2017

1. Procedemento

 1. Acceder ao formulario de inscrición.
 2. Ler con atención: no comezo do formulario se detallan condicións, prazos, requisitos, prezos, etc.
 3. Cumprimentar con atención o formulario.
 4. Confirmados os datos, gardar co botón final co que se obtén o número de rexistro.
 5. Facer o ingreso na conta bancaria indicada no formulario.
 6. Remitir copia do comprobante bancario a contactar@tadega.net
 7. Tras 48 horas, comprobar na web de TADEGa que figuran correctamente todos os datos.

2. Condicións

 1. Detalladas no propio formulario de inscrición incluíndo prezos para grupos e periodos bonificados.

3. Enlaces

 1. Formulario de inscrición: https://www.udc.es/cufie/ADI/formacion/inscricion_congreso_tadega.html
 2. Dirección para remitir o comprobante bancario: contactar@tadega.net
 3. Web para verificar o estado da inscrición: https://tadega.net/xuntanzas/v-congreso-tadega-udc-2017/persoas-inscritas-no-v-congreso-tadega-2017
 4. Programa do congreso: https://tadega.net/wp-content/uploads/2017/09/Triptico5CongresoTADEGa2017.pdf