O reino dos mil chanzos

Podemos ver  o mundo por un burato ou por unha fiestra marabillosa e mergullarnos nel con tódalas consecuencias e ao mesmo tempo coñecer o mundo da diversidade funcional motora. Desde esta última posibilidade podemos debruzarnos sobre a fantasía dun conto infantil con moitos obxectivos, o máis importante: educar no mundo dos valores. A aceptación do diferente, a empatía, o degoiro de ser capaz e a liberación dos prexuízos é a

Ler máis

Pacto pola Educación: Obxectivo 12 (Educación inclusiva)

Pé de media (e descrición alternativa): O actual Ministro de Educación falando do famoso Pacto Educativo obxecto de debate neste artigo. Pacto anunciado O ministro de Educación, presentou onte ás asociacións, comunidades autónomas e partidos políticos a proposta final sobre o Pacto Social e Político pola Educación, xunto co compromiso do Goberno de investir 1.570 millóns de euros no próximo trienio para conseguir os 12 obxectivos que conforman a proposta.

Ler máis

Borrador: Decreto de Atención á Diversidade

[D-345] Circula por aí o borrador do decreto que regulará a atención á diversidade que está aínda en fase de estudo e trátase nas mesas sectoriais dos sindicatos. Na exposición de motivos xustifica -invocando a equidade na educación- todos aqueles recursos que a Administración educativa deberá por en marcha para que ningunha circunstancia desfavorable impida unha mellor atención aos alumnos que precisen apoio; pois a ver se é certo e

Ler máis

Estimulación Sensorial

[D-447] Estase a celebrar no Centro de Formación e Recursos de A Coruña e programado pola asesoría de Orientación e Integración, o curso sobre a Estimulación Sensorial na Integración do Alumno con Discapacidade. É a primeira vez que en Galicia se celebra unha actividade deste tipo dirixida á comunidade educativa e referida aos contextos educativos ordinarios. As salas multisensoriais, nos seus diversos enfoques, están dirixidas a estimular os sentidos primarios

Ler máis