Da man do compañeiro Joan Planas temos respotas varias a unha sinxela pregunta:
Pero… que diaños é un blog?

[D-160]

Mmmm…seguro que as “interviews” en Galicia serían moi diferentes non si?