Material para deficiencias visuais

[D-210] Rosa Mª de Diego é unha compañeira que escribe nun caderno de bitácora moi interesante no enderezo: http://aziroet.com/rosamdediego/ Xustamente navegando polas súas páxinas acabo de atopar uhna referencia a un material interesante para traballar con nenos con deficiencias visuais que, a súa vez, provén do Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, Universidad Católica de Chile , e que tedes no seguinte enlace.