Desc. alternativas 2009

Explicación

Esta páxina dedícase a describir detalladamente tódolos elementos gráficos ou non textuais pero significativos (imaxes, animacións, sons, etc.) de calquera páxina que así o precisen porque aportan as aclaracións necesarias para o contexto e non están suficientemente explicadas na páxina de procedencia. Aínda así, toda a web está deseñada para evitar este recurso ata onde sexa posible xa que entendemos que onde se coloquen estes elementos non textuais e significativos, deben tamén, colocarse todas as explicacións necesarias para quen, pola súa discapacidade, non pode percibilos ou entendelos directamente.

(Pulsa a opción atrás no teu navegador para voltar ao artigo).