Alegoría do Homo dixitalis versus homo intrépidus.

Homo dixitalis ou homo intrépidus? A porta dixital, non é a meta. É o marco, a arcada baixo a que cada persoa, convírtese xenuinamente nun explorador do universo. Como educadores non temos dereito a negar ou mesmo entorpecer o paso das persoas con capacidades diferentes. Eles primeiro, nós depois.