A. Opinión

Actividades e reflexións ao redor da accesibilidade web.

A fenda dixital medra

2

1 millón de firmas pola non discriminación. [D-345]

Veño de visitar algunhas bitácoras, costume diario, para ver que é o que se está a cocer nos foros docentes máis relevantes de fala tanto galega como castelán. Lamentablemente, o panorama resulta bastante empobrecedor: hoxe en día, asistimos con certa emoción á explosión da coñecida como web 2.0: hai unha efervescencia explosiva de comunidades educativas (pais, centros, alumnos e profesores) que se lanzan á construción de webs baixo diversos formatos de nova acuñación (bitácoras, wikis, webquest, etc.) incluso hai algún manifesto (declaración de Roa) para ser asinado sobre o uso de toda esta tecnoloxía nas aulas e de como vertebralas axeitadamente. En cambio, ninguén fala da accesibilidade que todos istes contidos deben cumprir (máximo a partires da publicación do Real Decreto 1494/2007 de 12 de decembro) pero xa sabemos que, a nós, nin os reais decretos nos moven.

O caso e que temos milleiros de novas webs creadas dende as escolas e os institutos, case ningunha accesible a persoas con discapacidade, case todas sen saber qué é a accesibilidade web e, polo tanto, despreocupados 100% de tal asunto. Incluso algunhas ata manifestan que asistimos ao peche da fenda dixital, cando eu, nestas visitas, ao que asisto é ao seu axigantamento.

Nota: non quero ferir por ferir, o meu obxectivo non é o sangue. Sei da moi boa vontade de moitos redactores destas e doutras milleiras de páxinas máis, pero, se as nosas actitudes provocan discriminacións, non cabe outro recurso que facelo saber, sen panos quentes, máximo cando os danados, son danados sen voz.

Lectura crítica do Real Decreto de accesibilidade

2

O Real Decreto

Moneco con cartel: crea webs accesibles.[D-247-1]

Real Decreto 1494/2007. do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social. (BOE, 21 de novembro 2007)

Introdución

Dende hai xa bastante tempo, as persoas implicadas dalgún xeito en todo o relativo ao mundo das necesidades educativas específicas e de apoio educativo estabamos agardando a publicación dunha lei que dunha vez por todas cubrise ou amparase as necesidades e os dereitos de acceso pleno aos servizos cidadáns, especialmente aos da información e comunicación (TIC) de todos os colectivos implicados, especialmente os vinculados ao mundo da discapacidade.

Non fai moitos días que se publicou este Real Decreto (ampliamente agardado e do que xa tiñamos noticia de borradores previos dende fai case un ano). A continuación faremos unhas breves reflexións sobre os seus contidos avaliando dende un punto de vista crítico aqueles aspectos que consideramos de especial importancia na comunidade educativa.

(máis…)

Participación en la campaña de Crear webs accesibles.

Crea webs accesibles

2

Moneco con cartel: crea webs accesibles.[D-238-1]

Campaña Crea Webs Accesibles

Esta é unha campaña creada por Eugenia na súa bitácora http://www.elrallador.info/campana/ que non ten outro obxectivo máis que difundir e concienciar a todos sobre a importancia de crear sitios accesibles. A pesar de que non teño por costume participar en campañas do tipo corre a voz neste caso paréceme unha excelente iniciativa que, de consolidarse mínimamente, podería ser un pequeno rebulsivo para moitos que seguen a ningunear a accesibilidade por tela como cousas de xente rara.

Entereime dela por medio dunha bitácora de recomendable lectura: www.anieto2k.com/.

Invito dende aquí a todos lectores, aos membros de TADEGa, e ás bitácoras amigas, a que se sumen participando nesta pequena ola de chamada de atención. O xeito de participar, ademais, é moi doado:

  1. Descarga o folleto Crea Webs Accesibles dende a web da autora e logo o imprimes, ou escribe nunha folla a man Crea Webs Accesibles Na súa web hai diversos tamaños e formas deste cartel en cor ou en branco e negro.
  2. Sácate unha foto moi feliz co carteliño 🙂
  3. Agrega a túa foto ao teu espazo de Flickr co Tag webs accesibles (É importante que agregues as dúas palabras entre comiñas)! E se non tes conta nesa web, envía a túa foto a: eugenia@etnikastudio.com co teu nome e sitio web (se o tes).
  4. Envía os teus datos e o enlace da túa foto a websaccesibles@gmail.com co asunto “Crea Webs Accesibles” para que o 12 de decembro aparezas na listaxe de participantes.

A foto que mandei para a campaña ‘Crea webs accesibles’.[D-238-2] Pois é así de doado, así que xa non tardei en facerme a foto e mandala. Así que bulide, bulide… a sacar todo o mundo fotos 🙂

La accesibilidad en Valencia

1

La Generalitat Valenciana y la Universidad de Valencia impulsan la accesibilidad en Internet

La Generalitat valenciana y la Universidad de Valencia ultiman el “Plan NavigAbile”, un proyecto de investigación dirigido a personas con trastornos de la comunicación para que puedan tener un mejor acceso a las nuevas tecnologías.

La Universitat está desarrollando el proyecto denominado “NavigAbile: e-inclusión para personas con trastornos de la comunicación” , financiado por el programa eTen de la Unión
Europea.

Este proyecto tiene como objetivos fundamentales experimentar una nueva generación de sistemas de comunicación alternativa basados en la web que permita a las personas con trastornos de la comunicación mejorar su comunicación y socialización, eliminando o aminorando la brecha digital.

“NavigAbile” es un sistema basado en Internet dirigido a proporcionar un modo innovador de acceso a los contenidos web para niños y jóvenes afectados por discapacidades motoras, mentales o de comunicación.

Para el desarrollo del convenio, la Universidad se encargará del asesoramiento en el desarrollo de un portal paralelo accesible y en la adaptación a la herramienta de NavigAbile y realizará la aplicación de los test de accesibilidad correspondientes y la corrección de los posibles errores.

Por su parte, la Generalitat creará un sitio web accesible con contenidos propios de la Consejería de Bienestar Social y de interés para las personas con discapacidad.

Ir arriba