inclusión laboral

Fotografía a modo de logotipo de "Di-versión-arte".

Fotografía e danza de xeito inclusivo

0
Fotografía creativa dunha ensalada nun prato colocada.

Descrición alternativa: fotografía creativa dunha ensalada nun prato colocada habilmente para que pareza o retrato dunha persoa (a leituga como pelo, o tomate como cara, un trozo de cenoria como nariz grans de pimenta como ollos, etc).

Unha axenda inclusiva para Vigo e máis cidades galegas

Toma nota dos seguintes datos:

Laboratorio de fotografía Di-versión-arte

 • Sábados 11, 18, 25 de abril e 9 de maio.
 • Horario de 10 a 14 horas.
 • Sede Afundación Vigo (Rúa Policarpo Sanz, 24-26.
 • Un obradoiro pouco convencional, poderás retratar a túa persoal visión do mundo, co foco na realidade que máis che interesa, libre de prexuizos e apriorismos.
 • Persoas con diversidade funcional ou calquera persoa con interese na fotografía, ou no uso das artes como ferramenta de inclusión social.
 • Cada participante deberá traer cámara de fotos dixital (compacta ou réflex).
 • Máximo 15 asistentes.

Exposición fotográfica + Performance de danza Igualarte

 • Do 11 ao 27 de xuño.
 • Entre as 17:30 e as 20:30 horas.
 • Sede Afundación Vigo. Rúa Velázquez Moreno 18 (Sala de Exposicións II)

Por que?

Fotografía a modo de logotipo de "Di-versión-arte".

Descrición alternativa: fotografía a modo de logotipo de “Di-versión-arte” co cartel en letras de cor turquesa claro e unha persoa pasando por diante levando na cabeza un sinal de tráfico posto a modo de cucurucho.

Boa pregunta: lendo na información que se nos achega, e á vista dos resultados desta mesma actividade desenvolta noutros lugares galegos, atopámonos con singularidades que moito nos gustaría foxen xeralidades: unha actividade dirixida a todo tipo de poboación e con especial sensibilidade ás persoas con diversidade funcional sen entrar a valorar se tal o cual discapacidade. Unha escolma ben feita de actividades aptas para todos e todas sen exclusións, accesibles, sen máis. O dito, unha actividade singular que moito nos gustaría que deixase de selo para converterse en xeralizada, tan inclusiva que nin se anuncia como tal.

//Afundación

Así é o nome da entidade que promove as iniciativas que aquí se amosan, a se celebrar en Vigo nos vindeiros meses e que poderían ser de interese. Esta institución defínese así mesma na súa web como:

A Fundación Galicia Obra Social (Afundación) (…) A nosa misión é a realización dunha acción educativa, social e cultural que, de xeito sostido, eficiente e relevante, contribúa a mellorar a sociedade galega, dentro e fóra de Galicia, e posibilite así o desenvolvemento integral das persoas que forman parte dela.
(…) O noso máximo órgano de decisión é o Padroado no que están representados ABANCA, o noso único mecenas, as sete principais cidades galegas, o Parlamento de Galicia, as deputacións provinciais, a Xunta de Galicia e os traballadores…

Información adicional

Nestes anexos que xuntamos en formato PDF poderedes ter información adicional incluíndo o xeito de vos inscribir se vos interesa:

 • Díptico informativo achegado por Afundación [Enlace 1].
 • Formulario de inscrición con información adicional [Enlace 2].

MICROLABORA, un proyecto para la inclusión laboral

0

MICROLABORA, un proyecto para la inclusión laboral

Fundación ONCE está llevando a cabo un proyecto que pretende aprovechar las nuevas posibilidades de relación laboral que ofrecen tanto el teletrabajo como la filosofía Web 2.0 en Internet.

13/09/2011 NOTA DE PRENSA
De este modo, se busca contribuir a un mayor acercamiento de las empresas al ámbito de la discapacidad. El proyecto lo ejecuta Technosite, empresa del Grupo Fundosa especializada en accesibilidad y nuevas tecnologías, así como en investigación social y consultoría organizacional.
Te solicitamos unos minutos de tu tiempo para presentarte brevemente el proyecto y que te animes a colaborar con nosotros.
Fundación ONCE y Technosite hemos desarrollado el portal de Internet Microlabora. A través de esta web, las personas con discapacidad podrán acceder a pequeñas tareas (denominadas microtareas) que diferentes empresas colgarán en el portal. Estas microtareas, que pueden consistir, por ejemplo, en la realización de una traducción, la difusión de una campaña, etc., tendrán en común, por un lado, que se realizarán en modo de teletrabajo, por lo que será necesario que los colaboradores cuenten con un ordenador y una conexión a Internet; y, por otro, que, aunque su dificultad varíe, se estime que para realizarlas no serán necesarios más de 7 días.

Las relaciones entre los colaboradores y las empresas siempre serán de carácter mercantil y nunca laboral, por supuesto retribuidas económicamente, es decir, que las empresas compran un servicio y no contratan a una persona. El colaborador emitirá siempre factura o recibo por el trabajo realizado, bien como autónomo, o como persona física. Como se trata de tareas de pequeño alcance, su realización y cobro será compatible siempre con la recepción de una prestación social (p.e., una pensión) por parte del colaborador.

Próximamente se va a llevar a cabo una fase de prueba de Microlabora, de unos tres meses de duración, para la que solicitamos tu colaboración. En esta fase piloto el portal va a funcionar con total normalidad; las empresas ofertarán tareas reales y los colaboradores las realizarán, siempre cobrando por ello. El principal objetivo de esta fase es que tanto vosotros como las empresas nos comentéis los puntos fuertes y débiles de Microlabora y de su funcionamiento, qué cosas se pueden mejorar…en definitiva, que evaluéis el conjunto de vuestra experiencia antes de que Microlabora sea totalmente público.

Para participar en la fase piloto, es necesario que te pongas en contacto con nosotros lo antes posible, y que nos envíes un breve currículum donde nos indiques cuáles son tus conocimientos, tu formación, etc. y, sobre todo, qué tipo de tareas te gustaría desarrollar. Así podremos incluir en la fase piloto a aquellas empresas que más se acerquen a vuestros perfiles.

Si estás interesado/a en participar, o tienes cualquier sugerencia o consulta, no dudes en contactar con nosotros:

Miguel Gainzarain Sastre
Verónica Martorell Martínez
Correo electrónico (en ventana nueva) info.gestion2.0@technosite.es
Tfno: 91 121 03 30.
Más información:

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/Documents/Proyecto_Microlabora_Usuarios.pdf

Fuente: Portal Discapnet

Ir arriba