Javier

Javier

(2 comentarios, 4 entradas)

Este usuario no ha compartido ninguna información de perfil

Web: http://martinbetanzos.blogspot.com.es/

Entradas de Javier

O reino dos mil chanzos

0
Captura da cuberta do libro

Captura da cuberta do libro

Podemos ver  o mundo por un burato ou por unha fiestra marabillosa e mergullarnos nel con tódalas consecuencias e ao mesmo tempo coñecer o mundo da diversidade funcional motora. Desde esta última posibilidade podemos debruzarnos sobre a fantasía dun conto infantil con moitos obxectivos, o máis importante: educar no mundo dos valores. A aceptación do diferente, a empatía, o degoiro de ser capaz e a liberación dos prexuízos é a materia do conto El reino de los mil escalones que agora para os galegos convértese en O reino dos mil chanzos.

Este conto non comeza coma os outros cun Érase unha vez, senón cun Déixame probar dunha vez. A protagonista é Agostiña, unha rapaza con parálise cerebral que libera a unha vila dun xigante malvado, metáfora da sociedade que despreza ao diferente ou que non lle deixa ser unha persoa autónoma nunha arela bastarda e incomprensíbel. Tódalas escenas, mitos, persoas e clixés serven de escusa para que a protagonista ache o seu lugar no mundo, non sen antes loitar polos seus dereitos.

É un proxecto solidario de ASPACE (Asociación de Atención a Persoas con Parálisis Cerebral e Discapacidades Afíns) de Castela e León que agora podemos desfrutar en galego. Os autores do conto cederon os beneficios a ASPACE polo que o produto da venda vai parar integramente a esta asociación.

O libro pódese pedir, ademais das librerías de conto infantil, a:

  • Federación ASPACE de Castilla y León
  • Teléfono 983 246 798
  • federaspacecyl@gmail.com

ou:

  • Editorial Lobo Sapiens
  • Teléfono 987 170 652
  • comercial@lobosapiens.net

Doutra banda na bitácora Necesidades educativas. Discapacidad motórica, en breve, poderanse acceder a actividades LIM (libros interactivos multimedia) sobre a lectura do conto. Pregamos difusión deste evento. Hai unha nota de prensa da asociación.

Enlaces que se citan:

Pacto pola Educación: Obxectivo 12 (Educación inclusiva)

0
O actual ministro de educación falando do Pacto Educativo en deliberación.

Pé de media (e descrición alternativa): O actual Ministro de Educación falando do famoso Pacto Educativo obxecto de debate neste artigo.

Pacto anunciado

O ministro de Educación, presentou onte ás asociacións, comunidades autónomas e partidos políticos a proposta final sobre o Pacto Social e Político pola Educación, xunto co compromiso do Goberno de investir 1.570 millóns de euros no próximo trienio para conseguir os 12 obxectivos que conforman a proposta.

Parece ser que hai un partido que pon unha pega referida á falta de liberdade na elección dos centros. Con todo hai outras propostas que reforzan o ensino privado, centros sostidos con fondos públicos (privado concertado), pero non se aposta por reforzar o ensino público de calidade e o garantir a igualdade de oportunidades a todos  os cidadáns.

Non se recollen no texto a redución de rateos, os centros públicos saben moi ben a súa necesidade, porque son os que atenden a maior parte da diversidade e os casos que requiren máis recursos de todo tipo.

O obxectivo Número 12

O obxectivo 12, aquel do que, incomprensiblemente se esqueceron, terá moitas dificultades para conseguirse, se non se garanten medidas para incrementar a calidade da atención aos alumnos con grandes necesidades educativas e séguense sen escolarizar na súa contorna inmediata, como correspondería a unha verdadeira educación inclusiva.

Na introdución do obxectivo 12 dise:

Asegurar a educación inclusiva, o recoñecemento da diversidade e a interculturalidade e procurar os medios e recursos adecuados para que (todos) os centros educativos poidan garantir a plena incorporación, en condicións de igualdade de oportunidades, dos estudantes con necesidades específicas de apoio educativo (na súa contorna inmediata e onde unicamente se contemplen criterios pedagóxicos para decidir a modalidade, centro ou lugar de escolarización). (O que vai entre paréntese permitinme engadilo.)

Dada a estrutura e a organización do Estado Español as medidas concretaranse nas diferentes Comunidades Autónomas e será, entón, cando saberemos se o pacto servirá para algo. Por exemplo, a pesar de que hai convenios asinados entre as Comunidades e o Estado para garantir a accesibilidade das instalacións das aulas e dos equipos, creo, que non se están dando os pasos adecuados para facer realidade unha Escola 2.0 accesible e adaptada ás necesidades dos alumnos.

Enlaces de interese

Borrador: Decreto de Atención á Diversidade

0

1 millón de firmas pola non discriminación. [D-345]

Circula por aí o borrador do decreto que regulará a atención á diversidade que está aínda en fase de estudo e trátase nas mesas sectoriais dos sindicatos.

Na exposición de motivos xustifica -invocando a equidade na educación- todos aqueles recursos que a Administración educativa deberá por en marcha para que ningunha circunstancia desfavorable impida unha mellor atención aos alumnos que precisen apoio; pois a ver se é certo e non todo son atrancos e burocracia á hora de prover eses recursos. Eu témome que non, p.e. estrágase unha oportunidade de crear centros de recursos de educación especial para que de verdade os apoios sexan provistos e se asesore aos profesionais pola xente que sabe diso. Tamén a forma en que se determinan os centros de escolarización preferente é manifestamente mellorable.

Nos principios xerais di que a atención á diversidade farase de acordo cos principios de normalización e inclusión; pois a ver se acabamos con esa política nefasta de segregar aos alumnos en centros de escolarización preferente co pretexto das axudas, cando estas non son moi distintas doutros centros ordinarios ou é que, de verdade, pensan que un centro con ramplas xa é un centro inclusivo, só polo feito de telas.

Tamén di no capítulo que se refire á escolarización que os alumnos con necesidades educativas serán escolarizados onde lles corresponda. Se chega a ser certo sería unha boa cosa, pero máis que nada sería xusto.
Unha das ferramentas máis poderosas que hai para atender á diversidade é a adaptación curricular. Alguén podería dicirme por que non existe en bacharelato?

Para acabar, os mestres de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe van desempeñar as súas funcións no segundo ciclo da ESO. Van cobrar máis, tamén?

Para saber mais

Estimulación Sensorial

0

Sala Snoezelen[D-447]

Estase a celebrar no Centro de Formación e Recursos de A Coruña e programado pola asesoría de Orientación e Integración, o curso sobre a Estimulación Sensorial na Integración do Alumno con Discapacidade. É a primeira vez que en Galicia se celebra unha actividade deste tipo dirixida á comunidade educativa e referida aos contextos educativos ordinarios.

As salas multisensoriais, nos seus diversos enfoques, están dirixidas a estimular os sentidos primarios sen necesidade dun recoñecemento cognitivo da actividade proposta e persegue obxectivos como a relaxación, eliminación ou diminución de estereotipias, modificación de condutas, etc

Son estímulos para aumentar ou diminuír o nivel de alerta e favorecer a maduración do sistema nervioso central, favorecer respostas motoras normais, mellorar aprendizaxes e propiciar un mellor contacto co contorno.

Esperemos que nos aproveite a todos.

Para saber mais:

  • Herramienta Multimedia de Estimulación Sensorial (H.M.E.S.).
  • Cecaproin.
  • Salas Snoezelen.
  • Salas Snoezelen2.
Feed RSS de Javier
Ir arriba