Altofalantes de vibración

Características Os altofalantes convencionais funcionan de maneira tradicional, é dicir, contan cunha superficie que move o aire e crea diferenzas de presión ao ritmo do son que lle transmite un transductor ao transformar o sinal eléctrico en movemento físico. Os altofalantes de vibración, en cambio, converten calquera superficie nun resonador. Deste xeito obtemos diferentes calidades […]

XX Congreso FEPAL (actualización)

El XX Congreso Nacional FEPAL (Federación Española de Profesorado de Audición y Lenguaje), organizado por AGPETAL (Asociación Gallega de Profesorado Especializado en Técnicas de Audición y Lenguaje) en unión con otros profesionales, instituciones y asociaciones amigas con implicación en el área de la Educación, pretende ser un foro en el que expertos del ámbito educativo, […]

Que portátiles precisan os nosos alumnos?

O proxecto Abalar – Escola 2.0, vai repartir ordenadores ou net-books entre o noso alumnado ¿Pero alguén pensou nas características que deberían ter? E para o alumnado con necesidades específicas xa que o ordenador lles suporá unha tecnoloxía de apoio: ¿Serán os mesmos? ¿E a accesibilidade?… Axúdanos a respostar a todas istas dúbidas e así […]

TIC, discapacidade e empresa

Tecnoloxías, discapacidade e empresa, a debate en Lugo. As Tecnoloxías da Información e a Comunicación desempeñan, a día de hoxe, un papel fundamental no proceso de integración laboral de calquera persoa; case sen excepcións, nos tempos que corren, o que máis e o que menos debe demostrar coñecementos mínimos e formación en novas tecnoloxías para […]