Antonio

Antonio

(0 comentarios, 4 entradas)

Este usuario no ha compartido ninguna información de perfil

Entradas de Antonio

Congreso desarrollo de competencias.

0

postermadrid08300.gif [D-524]

Congreso Internacional: “EDUCACIÓN INFANTIL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS”. Madrid 28, 29 y 30 de Novembro de 2008

A noción de competencia pouco a pouco invadiu o campo da educación, ata chegar aos currículos das reformas educativas en multitude de países. Centrar o traballo en competencias implica que os educadores procuren experiencias educativas nas que os rapaces poñan en xogo un conxunto de capacidades de distinto orde (afectivo e social, cognitivo e de linguaxe, físico e motriz) que se reforzan entre sí. Así, a Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) organiza este congreso para ofrecer aos educadores as estratexias para “promover, fortalecer e desenvolver as competencias que cada neno posúe”.

Podedes consultar o programa na páxina web do congreso (1)

Enlaces relacionados:

(1) Enlace á páxina web do congreso : http://www.waece.org/madrid/home.html

Encontro Internacional de nenos cegos e deficientes visuais

0

Nena cega falando ao mundo.[D-473]
Do 16 ate o 20 de xuño terá lugar en Pontevedra I Encuentro Internacional de Niños Ciegos y Deficientes Visuales, impulsado pola Organización Nacional de Cegos Españois e pola Unión Mundial de Cegos.

A idea básica consiste en que adolescentes con discapacidade visual de todo o mundo debatan e expoñan a súa realidade cotiá presentando ao público en xeral e a aquelas persoas con responsabilidade na toma de decisións dos problemas e contextos nos que se teñen que desenvolver.

Os debates serán en sesións plenarias e trataranse aspectos relacionados con temas como: a educación, a familia ou as relacións cos outros. Neles participarán sobre 24 adolescentes de entre 14 e 16 anos de todo o mundo con diferentes tipos de discapacidade visual.

Esta iniciativa xurde da recente entrada en vigor da Convención de Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade e este encontro pretende ser un foro onde se poida oir, reflexionar e tomar as medidas oportunas para a integración social das persoas con problemas visuais. Outro dos obxectivos que se pretende é que as conclusións cheguen a quen teñan a responsabilidade no desenvolvemento de políticas relacionados coa accesibilidade en diferentes campos: arquitectónica, urbanística, tecnolóxica, etc e acadar así melloras significativas en prol da igualdade de oportunidades e dereitos.

Está previsto que o congreso remate cunha xornada aberta á que acudirán institucións e entidades internacionais dos ámbitos da cegueira e da infancia como a UNICEF, Save the Children, e outras para que os seus representantes poidan coñecer de primeira man a realidade e os problemas deste colectivo tras unha declaración conxunta elaborada polos propios rapaces.
O resto das sesións serán a porta pechada e levaranse a cabo talleres de teatro,música ou deporte así como outras actividades de ocio e tempo libre que incluirán visitas culturais pola cidade.

Fonte da noticia: www.ecodiario.es

TADEGa: Asociación sen ánimo de lucro

3

Cartel das II Xornadas TADEGa 2007.[D-269]

As II Xornadas TADEGa 2007 tiveron lugar o sábado 15 de nadal en Santiago de Compostela co obxecto principal de constituirse como Asociación e definir as liñas estratéxicas de actuación para os anos 2007 e 2008.

Acordouse constituírmos como asociación, os membros da xunta directiva, o establecemento das cotas para os socios, e a planificación dos obxectivos máis inmediatos: Realización dun curso sobre accesibilidade web, establecemento dun acordo con aumentativa.net para facilitar o acceso dos socios de TADEGa a esta plataforma, así como melloras no acceso e na estructura da web para darlle maior usabilidade e dinamismo incluíndo un recuncho de axudas TIC urxentes (as receitas da aboa) para docentes inmersos na atención á diversidade.

Ao fin! somos asociación cunha veintena de socios e con gañas de darlle a volta ao uso das TIC na atención á diversidade.

Información detallada
Ao longo destes días iremos colocando no enlace seguinte os distintos documentos, textos, presentacións, etc. nos que se explican polo miudo todo o acontecer destas xornadas que, ao noso xuízo foron altamente positivas.
Enlace con información detallada.

FELIZ NADAL!

Lectura crítica do Real Decreto de accesibilidade

2

O Real Decreto

Moneco con cartel: crea webs accesibles.[D-247-1]

Real Decreto 1494/2007. do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social. (BOE, 21 de novembro 2007)

Introdución

Dende hai xa bastante tempo, as persoas implicadas dalgún xeito en todo o relativo ao mundo das necesidades educativas específicas e de apoio educativo estabamos agardando a publicación dunha lei que dunha vez por todas cubrise ou amparase as necesidades e os dereitos de acceso pleno aos servizos cidadáns, especialmente aos da información e comunicación (TIC) de todos os colectivos implicados, especialmente os vinculados ao mundo da discapacidade.

Non fai moitos días que se publicou este Real Decreto (ampliamente agardado e do que xa tiñamos noticia de borradores previos dende fai case un ano). A continuación faremos unhas breves reflexións sobre os seus contidos avaliando dende un punto de vista crítico aqueles aspectos que consideramos de especial importancia na comunidade educativa.

(máis…)

Feed RSS de Antonio
Ir arriba