As cousas non son o que parecen, aínda que deberían

Andaba eu matinando en como darlle continuidade aos obradoiros de accesibilidade web que tivemos estes días atrás e ocorréuseme a idea, ademais dun servizo virtual que estamos a preparar, de publicar nesta bitácora con periodicidade fixa (por exemplo todos os venres) e baixo o mesmo título: Notas para a accesibilidade unha colección de artigos sobre accesibilidade web que puideran ser entendidos por todo o mundo (ata para quen parte do nivel cero) e que se puideran ir apañando como se dun coleccionabre se tratase. -Pero que podería usar como primeiro artigo de estrea?- preguntábame. E velaquí que xa din con el.

En qué quedamos? a 20 ou a 50?

En que quedamos? A 50 ou a vinte? [D-393]

Esta foto queda perfecta. Cun título parecido foi tomada dunha das páxinas de José Antonio Alonso Martín (1). Dúas sinais sacuden a nosa vista cunha curiosa confusión por mor do gran parecido entre o nome da aldea e unha posible limitación de velocidade de tráfico.

Ao mellor non caemos na conta pero, algo parecido acontece moitas veces cos textos dos artigos das nosas bitácoras se non lles prestamos a atención que merecen; o noso idioma, e todos os idiomas do mundo:

 • Están cheos de expresións ambiguas.
 • Frases de dobre significado.
 • Textos que só se poden entender correctamente se os lemos no seu contexto.
 • Material que, para comprendelo, precisa certa formación técnica.

Agora engadamos:

 • Que as nosas páxinas web poden ser lidas por xente sen dominio do idioma (inmigración e lectores doutros países e idiomas).
 • Que carecen desa formación específica.
 • Que teñen os minutos contados cando nos len.
 • Ou que están afectados por discapacidades que dificultan a comprensión escrita (persoas con xordeira, con certos tipos de dislexia, etc.)

Que cómpre facer? Non son eles quen deben adaptarse á nosa mensaxe senón ao revés, nós adaptarmos para poder chegar a todas e todos e, polo tanto, cómpre redactar de novo e sen equívocos para que poidan leernos sen esforzos fóra de proporción (hai xente co tempo moi xusto para pararse a ler as nosas rifas).

Un decálogo para deixar todo claro

Aquí poderiamos deixar unha síntese de liñas básicas a seguir:

 1. Evita as frases e expresións con dobre sentido ou con sentido figurado.
 2. Se non puideses, explica o seu significado no propio artigo.
 3. Revisa a ortografía e os signos de puntuación antes de publicar. Unha mala escritura ou unha mala colocación provocan significados nulos ou mesmo contrarios ao que pretendes.
 4. Pechada a redacción do borrador, revísao unha e varias veces. Sempre hai algo que se pode mellorar.
 5. Vixía non caer en parágrafos ou en títulos excesivamente longos, complexos, cargados de preposicións, etc.
 6. Se precisas usar un termo técnico pouco común identifícao correctamente mediante as etiquetas correspondentes (acrónimos, abreviaturas, siglas, citas, etc.)(*) ou explicando directamente o seu significado a pé de páxina.
 7. Indica no texto só o que compre indicar, non engadas artificios innecesarios. A web non é para se lucir, é para comunicar.
 8. Estupendo que insiras notas de humor e pequenos xogos para non aburrir ou para incitar á curiosidade, pero sen confundir á audiencia.
 9. Non é mellor quen máis citas bibliográficas ou quen máis enlaces de Internet indica no seu artigo. Tampouco é máis listo o que non indica ningunha; o axeitado é inserir as xustas, as que realmente poden ser de utilidade para o lector ou lectora.
 10. Se colocas varias citas, enlaces, ou explicacións de termos, indícaos cunha chamada e colócaos todos ao final do artigo na mesma orde en que os citaches ou agrupados por tipos. Así non distraes a atención da lectura e, quen queira facer ampliacións do contido, xa sabe a onde está gardado e clasificado o material que precisa.

Anexos

Reflexións

 1. Todas estas indicacións non son as necesarias para a accesibilidade de xeito estrito (abondaría con algunhas delas) con estas indicacións nos achegamos á accesibilidade e tamén á usabilidade (2) docemente. É máis, estamos aportando calidade e dignidade á nosa escrita. Quen o ía pensar?
 2. Non o esquezas… evita confusións como as que sentiría o condutor que vexa esas sinais na estrada. Porque, pudendo ser claros ¿Para que confundir a ninguén? Agradecerémoscho todos, teñamos ou non discapacidades.

Enlaces e materiais que se citan

 1. Páxina de José Antonio Alonso Martín da que se tomou a foto: antonioxalonso.tumblr.com
 2. Páxina de Olga Carreras centrada na accesibilidade e usabilidade web e de gran calidade técnica: olgacarreras.blogspot.com
 3. Este artigo en español: www.opentrad.org/tradurl.php… (**)

Aclaracións

 • (*) En artigos posteriores aclararemos iso de: acrónimos, siglas, abreviaturas, expresións foráneas, etc.; como distinguilas unhas das outras, e como etiquetalas correctamente.
 • (**) Este artigo foi traducido ao español a petición dos lectores. A traducción que se amosa é automática grazas a Opentrad, polo que se advirte que pode haber erros pola ausencia dunha verificación manual.